Danske datingsider Norddjurs

De unge mænd bliver i hjembyen, mens de unge, ambitiøse kvinder flytter til storbyerne.Hårdt trukket op er det den demografiske udvikling i Danmark.»Det er en udvikling, vi kender fra de andre nordiske lande og de øvrige europæiske lande, som er på samme økonomiske udviklingstrin.

De går slet ikke med samme iver og interesse efter at få en uddannelse som kvinderne, og derfor flytter de ikke i samme grad fra deres hjembyer,« siger Rasmus Ole Rasmussen.

Han bakkes op af Kenneth Reinicke, lektor og kønsforsker fra Roskilde Universitet.

Den samme effekt er der ikke for kvinder,« siger Kenneth Reinicke.

Udviklingen finder ikke kun sted i Danmark, fortæller Rasmus Ole Rasmussen, seniorforsker i regional udvikling ved NORDREGIO under Nordisk Ministerråd.

Flere og flere kommuner har en klar overvægt af unge mænd i forhold til unge kvinder. I hele 59 af landets 98 kommuner er der mindst 10 procent flere mænd i 20’erne, end der er jævnaldrende kvinder. I 2008 var der kun 46 kommuner med en så voldsom overvægt af mænd blandt de 20-29-årige.

Unge mænd i blandt andet Lemvig, Norddjurs og Billund kommuner har et problem. Det viser en ny Momentum-analyse på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

»Kommunerne mister en meget vigtig menneskelig ressource, når kvinderne forsvinder.

De har viden og indsigt, og så kan de yngre kvinder også sørge for børnefødsler og præge lokalsamfundet.

»Hvis det handler om unge mænd uden uddannelse eller arbejde, så er det et problem.

Vi ved, at når livet ikke lykkes for mænd, så oplever de hårdere sociale derouter.

Så er der selvfølgelig også en attraktion omkring det kulturliv og hele den nerve i de store byer, som i højere grad tiltrækker kvinderne,« siger Kenneth Reinicke.